Seminars
 
Date Speaker Title File
23.09.2019 Andrzej Balcerzak ULTRADŹWIĘKOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WYBRANYCH OŚRODKÓW CIEKŁYCH W WARUNKACH WYSOKIEGO CIŚNIENIA
23.03.2018 Piotr Kiełczyński ROZCHODZENIE SIĘ FAL LOVE'A W FALOWODACH SPRĘŻYSTYCH OBCIĄŻONYCH NA POWIERZCHNI CIECZĄ LEPKOSPRĘŻYSTĄ
27.06.2016 Piotr Kiełczyński PROPAGATION OF SURFACE LOVE WAVES IN A LOSSY LAYERED PLANAR WAVEGUIDE WITH A VISCOELASTIC GUIDING LAYER
15.06.2015 Piotr Kiełczyński ROZCHODZENIE SIĘ POWIERZCHNIOWYCH FAL LOVE'A W NIEJEDNORODNYCH SPRĘŻYSTYCH OŚRODKACH GRADIENTOWYCH
06.12.2013 Piotr Kiełczyński ULTRADŹWIĘKOWY SENSOR FALI LOVE’A DO JEDNOCZESNEGO WYZNACZANIA LEPKOŚCI ORAZ GĘSTOŚCI CIECZY
14.12.2012 Piotr Kiełczyński PROBLEM ODWROTNY ROZCHODZENIA SIĘ FALI LOVE'A W FALOWODACH SPRĘŻYSTYCH OBCIĄŻONYCH CIECZĄ LEPKĄ
25.06.2012 Piotr Kiełczyński ROZCHODZENIE SIĘ POWIERZCHNIOWYCH FAL LOVE'A W FALOWODACH SPREŻYSTYCH OBCIĄŻONYCH NA POWIERZCHNI CIECZĄ LEPKĄ (NEWTONOWSKĄ)
17.06.2011 Piotr KiełczyńskiAPPLICATION OF ULTRASONIC METHODS TO INVESTIGATE THE PHYSICAL PROPERTIES OF LIQUIDS AT HIGH PRESSURE
30.06.2010 Piotr KiełczyńskiAPPLICATION OF ACOUSTIC WAVES TO INVESTIGATE THE PHYSICAL PROPERTIES OF LIQUIDS AT HIGH PRESSURE